Home Page | | AK - 47 Family Page | New AK Page | Favorite Links PageGuest Book Page

Тук ще ви представим историята на войните, водени досега. Данните все още не са пълни, но не ни съдете прекалено строго. ВАЖНО: Тук не агитираме в полза на нито една идеология!


Проектите на Леонардо
Наполеонов поход в Русия
І световна война
ІІ световна война
Войната в Корея
Съвременни армии
Неизвестните войни на България


6321