Съвременни армии   

Тук ще ви запознаем с въоръжението, униформите и военните символи на армиите по света. Надяваме се да не бъдете прекалено критични към автора, защото е трудно да се намерят материали за всички армии в света.

 

страниците се зареждат в нов прозорец !!!

ЕВРОПА
Америка
Азия

България

Австрия

Албания

Белгия

Беларус

Великобритания

Испания

Македония

Русия

Словакия

Словения

Армия на Европейския съюз

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

224