Германия

сухопътни войски

Въоръжение

танкове артилерия
лично оръжие машини

 

Знаци, разположени на левия ръкав на униформата ( само за посочените чинове ) Знаци на петлицата на униформата  
ефрейтор

редници и ефрейтори

генерали

обер-ефрейтор

унтер-офицери и фелдфебели

 
командир на разчет

офицери

 
 
Пагони
 
Войници и сержанти
Офицери
 
редник

лейтенант

генерал-майор

унтер-офицер

обер-лейтенант

генерал-лейтенант

унтер-фелдфебел

хауптман (капитан)

генерал

 

фелдфебел

майор

генералоберст (генерал-полковник)

обер-фелдфебел

оберстлейтенант

генералфелдмаршал

щабс-фелдфебел

оберст (полковник)

 

 

 

2303