СССР

Сухопътни войски и ВВС

 

 

 

Петлици
 
пехота
механизирани войски
ВВС
кавалерия
артиллерия

Различните родове войски се различават само по цвят на петлиците и пагоните.

Званията са облелязани с едни и същи знаци

Пагони

 

 

 
Войници и сержанти

Офицери

 

Висши офицери и генерали
редник (червеноармеец)
младши лейтенант
подполковник
ефрейтор
лейтенант
полковник
младши сержант
старши лейтенант

комбриг

(командир на бригада)

сержант капитан комдив (командир на дивизия)

старщи сержант

майор комкор (командир на армейски корпус)

 

старшина

  генерал-майор

 

 

  генерал-лейтенант

 

 

  генерал-полковник

 

  армейски генерал

  1817