Руска артилерия 1812г.

 

Артилерийските оръдия през това време са били гладкостволни и дулозарядни. В руската сухопутна артилерия е имало 3 рода оръдия – същински оръдия(топове), еднорози и мортири. Освен това в крепостите понякога са се употребявали гаубици и произлизащите от морската артилерия каронади.Размерите на оръдията са се отчитали както в абсолютни единици за измервания (за тази цел са се използвали английския фут и неговите части – дюйм, линия и точка), така и в относителни единици – калибър (диаметър на канала), и неговите части. Калибърът при топовете се е разделял на 24 части,при гаубиците, еднорозите и мортирите – на 48 части, а при каронадите – на 16 части. Названията на всички артилерийски единици идват от теглото на снарядите - например: от 6-фунтово оръдие се е стреляло с 6-фунтови снаряди (гранати).МЕРКИ ЗА ТЕГЛО

1 пуд = 40 фунта     = 16,380496 кг
1 фунт     = 409,51241 г
     


МЕРКИ ЗА ДЪЛЖИНА

1 фут = 12 дюйма = 120 линии = 1200 точки = 30,48 см
1 дюйм = 10 линии = 100 точки = 25,4 мм
1 линия = 10 точки = 2,54 мм

 

 

<- 12-фунтов топ

таблица на топовете

 

материал

калибър във фунтове
употреба

мед

6
12 малка пропорция
12 средна пропорция
полева артилерия
мед 18
24
обсадна артилерия
чугун 3
6
12
18
24
30
36
в артилерията на крепостите, освен 30 и 36 фунтовите, които са били предимно в приморските крепости

 

 

1/2-пудов еднорог.

таблица на еднорозите

материал
калибър
употреба
мед 3-фунтови
1/4-пудови (конни)
1/4-пудови (пеши)
1/2-пудови
в полевата артилерия
мед пудови в обсадната артилерия
чугун 1/2-пудови
пудови
в крепостите

 

МОРТИРА

Най-късото оръдие в артилерията. С цилиндрична или конична цев. Предназначено е за навесна стрелба с бомби и гранати, а понякога и със светещи ядра или картеч. В руската армия са били на въоръжение 5-пудови, 2-пудови и 6-фунтови мортири.

пехота

  112