ИТАЛИЯ

Сухопътни Войски

  • лично оръжие
  • артилерия
  • танкове
  • машини

ефрейтор

старши ефрейтор

сержант

ст. сержант

подофицер 4клас

подофицер 3клас

подофицер 2клас

кадет

мл. лейтенант

лейтенант

ст. лейтенант

капитан

ст. капитан

майор

подполковник

полковник

генерал-майор

генерал-лейтенант

генерал-полковник

генерал

армейски генерал

маршал на Италия

маршал на Империята

 

 

758