Въоръжени сили на Великобритания

  • машини
  • артилерия

 

Посочени са само означенията на войските на метрополията. Доминионите и страните, членове на Британската общност, ще бъдат разгледани отделно.

Lance Corporal

Corporal

Sergeant

 


Staff sergeant

 


Warrant Officer Three Class

Warrant Officer Second Class

Warrant Officer First Class

Second Lieutenant

Lieutenant

Captain

Major

Lieutenant Colonel

Colonel

Brigadier

Major General

Lieutenant General

General

 

Fileld Marshal

 

[Hit Counter]
1208